Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 29 maj 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Examensarbete med språkdidaktisk inriktning för lärarexamen

  • Antal högskolepoäng 30 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Studieform Distans
  • Starttid Hösttermin 2019

Om kursen

Examensarbetet innefattar systematiska studier av pedagogisk verksamhet med inriktning på språkdidaktik. Kursen skall utveckla och fördjupa det vetenskapliga förhållningssätt som studenten tillägnat sig i sina tidigare studier och därmed anknyta till lärarutbildningen som helhet och förbereda för yrkesverksamheten. I kursen ingår även att kritiskt granska ett examensarbete samt föra ett vetenskapligt samtal om det egna examensarbetet.

Anmälan och behörighet

Examensarbete med språkdidaktisk inriktning för lärarexamen, 30 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2019 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

2 september 2019

Slutar

14 juni 2020

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 50%, Distans

Antal obligatoriska träffar

1 st

Antal övriga fysiska träffar

3 st

Upplägg för distanskurs

Undervisningen är delvis nätbaserad. Fysisk närvaro i Umeå vid slutseminarium är obligatorisk. I kursen ingår ytterligare tre obligatoriska seminarier. Deltagande i dem kan ske via internet. Tillgång till dator med bredbandsuppkoppling krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se ”Tekniska krav för nätkurser” på www.umu.se/student/sprakstudier/dokument/.  
 

Behörighetskrav

Gy: Svenska B/Svenska som andraspråk B samt Engelska B/6. Univ: Minst 60 hp kurser med didaktisk inriktning i svenska, svenska som andraspråk, engelska, franska, spanska eller tyska samt 60 hp inom allmänt utbildningsområde/utbildningsvetenskaplig kärna inom lärarutbildningen, eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp)

Anmälningskod

UMU-61322

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2019. Du kan inte längre anmäla dig.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)