"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Examensprojekt i transportdesign

  • Antal högskolepoäng 30 hp

Om kursen

Kursens syfte är att studenten skall visa sådan kunskap och förmåga som behövs för att arbeta professionellt som transportdesigner.

Moment 1. Faktainsamling (6 hp)

Examensarbetets första fas omfattar faktainsamling där fokus ligger på att utforska problemområdet, definiera relevanta designproblem samt planera det fortsatta designarbetet.

Moment 2. Självständigt designarbete (19,5 hp)

Examensarbetet andra fas utförs som en designprocess. Fokus för kursen är visa prov på förmåga att kommunicera och samarbeta på ett professionellt sätt med experter inom samma eller andra ämnesområde, med projektpartners och med presumtiva användare av den tänkta produkten. Som en del av examinationen skall studenten på ett professionellt sätt redogöra för designprocessen, argumentera för relevanta fakta, samhällelig kontext samt ett användarfokus för att motivera metoder, teknik och verktyg som använts för att utföra, förklara och visualisera processen och resultatet.

Moment 3. Presentation (4,5 hp)

Examensarbetet presenteras skriftligt i rapportform, muntligt och visuellt i presentationsform, samt i utställningsform.

 

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Programinformation