Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Existentiella frågor inom vård och omsorg - kreativa förhållningssätt

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

I kursen behandlas existentiella frågor inom ansvarsområdet vård- och omsorg. Teoretiska grunder för existentiellt hälsofrämjande arbete introduceras utifrån filosofiska, religiösa och kreativa perspektiv, där även den existentiella hälsan berörs. Teori och metod för kreativa förhållningssätt introduceras samt teorier som omfattar krishantering och stödjande interventioner vid existentiell problematik studeras. Vidare behandlas betydelsen av arbete med värdegrund inom arbetsplats/organisation. Studenten genomför ett teoretiskt projektarbete under kursen. Även kritisk granskning av vetenskaplig litteratur ingår samt att studenten reflekterar över sin egen roll och hur samverkan kan ske i existentiella frågor mellan vårdgivare och organisationer.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Institutionen för omvårdnad