Hoppa direkt till innehållet
printicon

Fältstudiemetoder i tillämpad gastronomi

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Studieform Distans
  • Starttid Vårtermin 2019

Om kursen

Kursen syftar till att ge studenten verktyg till att självständigt kunna samla in och analysera fältdata samt förstå måltider och dess delar i olika sammanhang och ur olika perspektiv. Studenter tränas praktiskt i att genomföra observationer på fält och därigenom samla in data, genomföra olika typer av analys såsom bildanalys, innehållsanalys och kulturanalys som tillämpas inom huvudområdet måltids- och restaurangvetenskap. Stunderna ska självständigt kritiskt resonera kring kulturella aspekter på måltider.

Anmälan och behörighet

Fältstudiemetoder i tillämpad gastronomi, 7,5 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2019 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Vårtermin 2019, vecka 8

Slutar

Vecka 13, 2019

Studieort

Ortsoberoende

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Blandade tider, 100%, Distans via internet

Antal obligatoriska träffar

Inga obligatoriska träffar

Antal övriga fysiska träffar

Inga

Behörighetskrav

Godkänt betyg i minst 90 hp i ett huvudområde, varav 15 hp utgörs av ett självständigt examensarbete eller motsvarande. Krav på Engelska A.
 

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp)

Anmälningskod

UMU-29508

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 oktober 2018. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Restauranghögskolan