Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Familjebehandling i teori och praktik för psykologprogrammet med inriktning mot idrott

  • Antal högskolepoäng 4 hp

Om kursen

Kursens syfte är att studenterna ska tillägna sig kunskaper om familjeprocesser på både teoretiskt och tillämpad nivå. Inledningsvis får studenterna arbeta med teoretiska inslag, både utifrån tidigare kompetens och i relation till olika problemställningar och sammanhang. Kursen fokuserar sedan huvudsakligen på olika salutogena och patogena processer i familjer, metoder för utredning och bedömning, rekommendationer för interventioner samt olika forskningsperspektiv inom familjebehandling. Viktiga teman är maktaspekter, psykisk ohälsa och etik. Studenterna kommer också vara inblandade i praktiska moment.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Jenny Feltenmark