Hoppa direkt till innehållet
printicon

Farmakokinetik och läkemedelsmetabolism

  • Antal högskolepoäng 4,5 hp

Om kursen

Den här kursen tar upp metoder och strategier för hur farmakokinetiska data erhålls i människa och i djur. Dessutom behandlas beräkningsmetoder och simuleringsmodeller av farmakokinetiska data. Begreppet farmakodynamik tas upp och sätts i relation till farmakokinetiska studier. Vidare pekar kursen på betydelsen av farmakokinetiska och -dynamiska studier vid läkemedelsutveckling. Kursen behandlar kända faktorer som orsakar inter- och intraindividuell farmakokinetisk och -dynamisk variabilitet så som sjukdom, ålder och kön, och ställningstaganden relaterade till dessa fenomen.

I läkemedelsmetabolismdelen behandlas metoder och strategier för att studera och utvärdera läkemedelsmetabolism i djurmodeller och in vitro och dessas plats i läkemedelsutveckling. Dessutom behandlas begreppen induktion och inhibition av läkemedelsmetaboliserande enzymer. Betydelsen av farmakogenetik och polymorfism på läkemedelsmetabolism och farmakokinetik belyses också, med fokus på en klinisk tillämpning.

Dessutom ingår utredningsuppgifter i form av case som redovisas muntligen.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)