"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Fascismens historia

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar fascismens idémässiga, organisatoriska och statsbärande historia från tidigt 1900-tal till idag. Särskilt analytiskt fokus läggs på fascismens ideologiska innehåll, dess olika varianter och utveckling över tid samt fascismens relation till traditionell höger och vänster. Kursen kommer även att belysa rastänkandets centrala roll, såväl ideologiskt som praktiskt.

Läsning och analys av källtexter ingår. Undervisning sker huvudsakligen i form av muntliga och/eller skriftliga seminarier som kräver hög grad av studentaktivitet. Examinationen består av aktivt deltagande i undervisningen samt individuella skriftliga examinationsuppgifter.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Studievägledare för historia