Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 juni 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Filterdesign

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Studieform Distans
  • Starttid Hösttermin 2020

Om kursen

Kursens mål är att ge en fördjupad förståelse för begrepp gällande analys och design av filter. Analoga och digitala tids- och frekvensberoende system diskuteras med tillämpningar inom signalbehandling och signalkonditionering. Kursen innehåller moment som ger träning och fördjupning i att analysera, designa och realisera elektroniska system inom detta område.
Kursen är uppdelad i tre moment:
1. Analog filterdesign, 2.5 hp (Analog filter design, 2.5 ECTS);
2. Digital filterdesign, 2.5 hp (Digital filter design, 2.5 ECTS);
3. Projekt och laboration inom signalbehandling, 2.5 hp (Project and laboratory work in signal processing, 2.5 ECTS).
 

Anmälan och behörighet

Filterdesign, 7,5 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2020 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

31 augusti 2020

Slutar

1 november 2020

Studieort

Ortsoberoende

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Blandade tider, 50%, Distans

Antal obligatoriska träffar

Inga obligatoriska träffar

Antal övriga fysiska träffar

Inga

Upplägg för distanskurs

Undervisningen bedrivs i nätbaserad form via en lärplottform och består av teoriavsnitt och problemlösning samt laborationer och projektuppgifter.
 

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs minst 90 hp tidigare studier, varav minst 60 hp inom huvudområdet Elektronik, alternativt 60 hp inom huvudområdet Fysik. Båda dessa alternativ ska innefatta minst 7.5 hp av Analog elektronik, 15 hp samt Mediesignaler, 15 hp eller Digital signalbehandling 7.5 hp eller motsvarande kunskaper.
Engelska A/5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.
 

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp)

Anmälningskod

UMU-54215

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2020. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för kursen är:
Sven Rönnbäck, Internationell kontaktperson