Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 6 augusti 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Fjällekologi grundkurs

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Under kursen studeras fjällens växt- och djurarter samt deras livsbetingelser. Dessutom behandlas arters olika anpassningar till fjällmiljön och bakomliggande orsaker till mönster i artfördelning från dal till fjälltopp. Under exkursioner praktiseras både teori och artkunskap.

Träffarna i Abisko sommaren 2020 är planerade till 24-27 juni och 27-31 juli.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för kursen är:
Stig-Olof Holm, kursansvarig