Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 6 augusti 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Fjällekologi

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Under kursen studeras fjällens växt- och djurarter samt deras habitat med tonvikt på faktorer och processer som bestämmer arttäthet och utbredning. I det ingår studier av olika arters anpassningar till fjällmiljön samt trofiska interaktioner i terrestra och akvatiska system. Dessutom behandlas fjällens klimat, berggrund, hydrologi och potentiella effekter av klimatförändringar. Under exkursioner och fältprojekt i fjällen praktiseras teori och artkunskap samt muntlig och skriftlig redovisning.
 

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för kursen är:
Keith Larson, kursansvarig