Hoppa direkt till innehållet

Fjällfloristik

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Antagen till kursen

Här hittar du allt du behöver veta innan kursen startar.

Om kursen

Under kursen tränas artbestämning av fjällväxter med hjälp av de aktuella och vanligaste nordiska flororna. Vidare behandlas växternas systematik översiktligt. Kärlväxtflorans artsammansättning och zonering från fjällbjörkskogen upp till den högalpina miljön studeras i fält. Kursen tar upp hur mil­jöfaktorer som snö, vind och markens egenskaper inverkar på artfördelningen. Studenterna tränas även i att samla in och dokumentera växtmaterial, samt genomföra växtinventeringar i fält.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Kontaktpersoner för kursen är: Ludmilla Janeck, kursansvarig

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen