Hoppa direkt till innehållet

Fjällfloristik

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Grundnivå
  • Starttid Sommartermin 2017

Om kursen

Under kursen tränas artbestämning av fjällväxter med hjälp av de aktuella och vanligaste nordiska flororna. Vidare behandlas växternas systematik översiktligt. Kärlväxtflorans artsammansättning och zonering från fjällbjörkskogen upp till den högalpina miljön studeras i fält. Kursen tar upp hur mil­jöfaktorer som snö, vind och markens egenskaper inverkar på artfördelningen. Studenterna tränas även i att samla in och dokumentera växtmaterial, samt genomföra växtinventeringar i fält.

Anmälan och behörighet

Fjällfloristik, 7,5 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Sommartermin 2017 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Sommartermin 2017, vecka 23

Slutar

Vecka 34, 2017

Studieort

Abisko

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 50%

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg-Högskoleprov-Högskolepoäng

Anmälningskod

UMU-95029

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 mars 2017. Du kan inte längre anmäla dig.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Kontaktpersoner för kursen är: Ludmilla Janeck, kursansvarig

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen