Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 29 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Förbränningsteknik

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar olika förbränningstekniker för fasta, flytande och gasformiga bränslen. Olika typer av pannor studeras, dess konstruktion, reglering och tillämpningar för värme och kraftvärmeproduktion. I kursen ingår även tekniker för rökgasrening.
Kursen är uppdelad i två moment, ett teorimoment (Theory) om 6 hp, och ett laborationsmoment (Laboratory work) om 1.5 hp.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)