Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Fordonsdesign

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Kursen omfattar praktisk träning i att designa olika slags fordon.

Projektarbete 9 hp
Momentet behandlar den estetiska och funktionella designen av ett fordon med interiör, där användarrelaterade aspekter står i fokus. Under momentet skall en detaljerad design färdigställas, i vilken ytor och detaljer presenteras.

Designmetoder 1,5 hp
Momentet hör samman med projektarbetsmomentet och behandlar de specifika metoder och den process som tillämpas inom området fordonsdesign. Därutöver behandlas typiska produktionsprocesser för, och central lagstiftning rörande, fordon.

Ergonomi 1,5 hp
I momentet behandlas antropometriska mätningar och faktorer som påverkar arbets- och resemiljöer. Vidare behandlas ergonomiska krav avseende visuella informationsenheter, kontroller, samt auditiva och taktila informationsenheter. Därutöver ges en kort introduktion till metoder för ergonomisk utvärdering.

Presentationstekniker 1,5 hp
Momentet behandlar visuella, verbala och skriftliga presentationstekniker. Momentet leds av instruktörer från transportindustrin.

Personliga studier 1,5 hp
Momentet omfattar egna studier inom ett utvalt område med anknytning till transportdesign. Det utvalda området skall godkännas av lärare.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Designhögskolan
Kontaktpersoner för kursen är:
Exchange studies, International contact person, Designhögskolan