Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Förebygga och behandla sjukdom och funktionsnedsättning: Design och utvärdering av anpassad fysisk aktivitet och träning

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Denna kurs på halvfart med 4 kursträffar i Umeå är en kurs för dig som vill kunna:

Designa, genomföra och utvärdera anpassad fysisk aktivitet och träning vid fysisk inaktivitet och sjukdomar (muskuloskeletala, neurologiska, hjärt&lung, endokrinologiska och psykiska) samt för barn och äldre.
Analysera och tolka hållnings- och rörelsemönster som grund för anpassad fysisk aktivitet och träning.
Införa och tillämpa Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder med fokus på fysisk aktivitet (både på individ- och verksamhetsnivå). I kursen ingår egna studier som inkluderar litteraturstudier, praktiska övningar och föreläsningar på universitetets webplattform samt ett fördjupningsarbete. Under kursträffarna sker redovisningar och diskussioner av inhämtat material.
Kursen kan ingå i Masterexamen i fysioterapi.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Ulrika Aasa