Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Förebygga och behandla sjukdom och funktionsnedsättning: Design och utvärdering av anpassad fysisk aktivitet och träning

  • Antal högskolepoäng 15 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Studieform Distans
  • Starttid Vårtermin 2020

Om kursen

Denna kurs på halvfart med 4 kursträffar i Umeå är en kurs för dig som vill kunna:

Designa, genomföra och utvärdera anpassad fysisk aktivitet och träning vid fysisk inaktivitet och sjukdomar (muskuloskeletala, neurologiska, hjärt&lung, endokrinologiska och psykiska) samt för barn och äldre.
Analysera och tolka hållnings- och rörelsemönster som grund för anpassad fysisk aktivitet och träning.
Införa och tillämpa Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder med fokus på fysisk aktivitet (både på individ- och verksamhetsnivå). I kursen ingår egna studier som inkluderar litteraturstudier, praktiska övningar och föreläsningar på universitetets webplattform samt ett fördjupningsarbete. Under kursträffarna sker redovisningar och diskussioner av inhämtat material.
Kursen kan ingå i Masterexamen i fysioterapi.

Anmälan och behörighet

Förebygga och behandla sjukdom och funktionsnedsättning: Design och utvärdering av anpassad fysisk aktivitet och träning, 15 hp

Visa tillfällen för föregående termin Vårtermin 2020 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

20 januari 2020

Slutar

7 juni 2020

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 50%, Distans

Antal obligatoriska träffar

4 st

Upplägg för distanskurs

4 kursträffar i Umeå om 4-5 dagar per gång.

Behörighetskrav

Univ: Studier vid fysioterapeutprogrammet motsvarande termin 4. En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska). Undantag kan beviljas för dig med svenska som modersmål eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Anmälningskod

UMU-35613

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 oktober 2019. Du kan inte längre anmäla dig.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Ulrika Aasa