"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Företagsekonomi A61

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Kursens mål är att ge de studerande en integrerad grundutbildning inom det företagsekonomiska området.

Kursen består av följande moment:

Moment 1. Externredovisning, 7.5 hp / Financial Accounting, 7.5 credits

Moment 2. Ekonomistyrning, 7.5 hp / Management Accounting 7.5 credits

Kursen skall förutom grundläggande kunskaper inom dessa områden ge en förståelse för relationerna mellan ekonomiska problem på samhälls- företags-/organisations- och individnivå. I detta ingår att ge perspektiv på metoder som kommer till användning i företag och organisationer

 Kursen är endast tillgänglig för studerande antagna till det Idrottsvetenskapliga programmet vid Umeå universitet.

Schema

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursstart.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Studievägledare