"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Form i transportdesign

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursen ger en grund för avancerade studier inom området formlära i samband med transportdesign.

Modul 1: Formexperiment (4,5 hp)

Detta moment innehåller flera korta praktiska övningar, där studenterna arbetar för att utforska formuttryck och deras semantik. Detta görs främst med bildmaterial och fysiska eller digitala skulpturer. Studenterna introduceras till relevanta arbetsmetoder och stimuleras att intensivt kommunicera om form.

Modul 2: Kreativt projektarbete (3 hp)

Detta moment innehåller design- och formteori, där studenterna arbetar med att analysera och utforma en produkt som innehåller det formspråk och de referenser som de experimenterade med under den första delen av kursen. Resultaten presenteras med två- och tredimensionellt visualiseringsmaterial.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Designhögskolan
Kontaktpersoner för kursen är:
Program/kursinformation, Utbytesstudier