Hoppa direkt till innehållet
printicon

Formativ bedömning och motivation

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursen riktar sig till yrkesverksamma lärare som önskar fördjupning inom formativ bedömning och motivation.

Kursen handlar om hur formativ bedömning kan användas i undervisningen för att främja elevers lärande. Det inkluderar tekniker för hur formativ bedömning kan användas i praktiken och teorier för teknikernas funktion och dess effektivitet. Kursen behandlar därutöver också motivationsteorier och hur kunskap om dessa kan användas i undervisningen för att förstå och stödja elevers motivation att lära.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Carl Larsson