"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Forskningsmetodik för ingenjörer inom interaktionsteknik och design

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursen mål är att ge grundläggande teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter inom vetenskapliga metoder för arbete och forskning inom kopplat till interaktionsteknik och design. Kursen behandlar metoder och verktyg för datainsamling och analys av kvalitativa och kvantitativa data samt olika utvecklings- och designprocesser. Kursen behandlar även grundläggande vetenskapsteori, forskningsetik, metodval, validitet och experimentdesign.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)