Hoppa direkt till innehållet
printicon

Framtida gränssnitt för människa-dator-interaktion

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursen handlar om tekniker och principer som ligger till grund för signalbehandlingen av ljud och bilder. I kursen studeras
mediesignalers egenskaper och hur de kan påverkas för att bättre kunna användas för avancerade uppgifter.
Moment som behandlas är faltning, fouriertransform, sampling, rekonstruktion, filtrering samt bildbehandling. Grunderna i
stokastisk signalbehandling ingår också.
Kursen är uppdelad i två moment: Teoridel, 3,5 hp (Theoretical part, 3.5 ECTS) och laborationsdel, 4 hp (Laboratory part,
4 ECTS).

 

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för kursen är:
Sven Rönnbäck, Internationell kontaktperson