Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 17 september 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Franska för ämneslärare, kurs 2

  • Antal högskolepoäng 30 hp
  • Nivå Grundnivå fortsättningskurs
  • Starttid Hösttermin 2019

Om kursen

Franska för ämneslärare, kurs 2 erbjuder ämnesmässig fördjupning och breddning. Grammatiken utvidgas till att omfatta översättning och idiomatik o. dyl. Ämnena språkhistoria och nutida franska ger inte bara svar på många av de frågor elever i skolan brukar ställa, utan erbjuder också kunskaper om hur språket av idag kontinuerligt utvecklas utan att förlora sin identitet. Litteraturstudierna fördjupas och inriktas alltmer mot litteraturhistoria och kritisk analys.

Kursen i didaktik behandlar de ramar en språklärare har att hålla sig inom, i form av styrdokument, mål, betygskriterier etc., samt kontextualiserar dessa med hjälp av studier av språkdidaktiska trender genom tiderna. Vidare ingår kritisk granskning av läromedel och språkundervisningsmaterial. Parallellt med detta prövas möjligheter att didaktisera de ämneskunskaper i franska som för tillfället är aktuella för studenterna själva. En studieresa om en till två veckor till franskspråkigt land ger tillfälle att praktisera språkkunskaper, inhämta kulturkunskap och få en inblick i språkundervisning i ett annat skolsystem än det svenska.

Anmälan och behörighet

Franska för ämneslärare, kurs 2, 30 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2019 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

2 september 2019

Slutar

19 januari 2020

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

22 hp franska inom intervallet 1-30 hp eller motsvarande, vari Grammatik och vokabulär ska ingå.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Anmälningskod

UMU-71424

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2019. Du kan inte längre anmäla dig.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)