Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 29 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Franska för ämneslärare, kurs 3

  • Antal högskolepoäng 30 hp

Om kursen

På kursen Franska för ämneslärare, kurs 3 får stilistik, idiomatik och syntax en mera framskjuten plats än på tidigare kurser. Grundläggande språkvetenskap övergår i mera avancerad lingvistisk analys i och med studier av semantik och pragmatik. På denna kurs, går man också närmare in på språkhistoriska detaljer. Samtidigt erbjuds en breddad och fördjupad kultur- och litteraturkunskap. Äldre tiders litteratur studeras tillsammans med litteraturteori och -historia.

Didaktikkursen är inriktad på att träna de blivande lärarna i konsten att på ett kritiskt sätt närma sig ämnet språkdidaktik och läromedel i franska. Samtidigt fortsätter övningarna i att didaktisera de egna ämneskunskaperna, som under denna termin går mot en ökad grad av självständighet. Kursen innehåller även ett temaarbete inriktat mot undervisning i franska.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)