Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 29 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Franska, Påfartskurs

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursens mål är att de studerande ska befästa och utöka sina kunskaper och färdigheter i franska så att de är väl förberedda för akademiska studier i ämnet. Därvid läggs särskild vikt vid förmåga att läsa och skriva texter, utökning av ordförrådet och träning av den muntliga uttrycksförmågan.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Institutionen för språkstudier