Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Funktionell textanalys

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Vill du veta hur texter speglar och formar verkligheten? Är du intresserad av hur texter interagerar med sin kontext och bygger relationer? Eller vill du veta varför alla kakrecept ser likadana ut? Detta är exempel på frågor som tas upp i kursen Funktionell textanalys. Här utgår vi ifrån den systemisk-funktionella grammatiken som ser till språkets sociala sida och sätter betydelsen i centrum. Med hjälp av denna modell ser vi hur ord och grammatik skapar sammanhang på olika nivåer. Vi förstår också varför texter i en viss genre liknar varandra, medan de skiljer sig från andra genrer.

Tack vare sin mångsidighet och förmåga att förklara varför ett visst språkbruk fungerar i en viss kontext, har systemisk-funktionell grammatik en stark ställning bland textforskare i stora delar av världen. Modellen används även av skrivdidaktiker, inte minst inom genrepedagogiken.   

Den här kursen ger dig en god inblick i den systemisk-funktionella grammatikens teoretiska fundament. Kunskaperna tillämpas i analyser av autentiska texter från olika tider och genrer.

Kursen består av en gemensam del och en individuell fördjupning inom valt huvudområde.
 

Undervisningsspråk: svenska för gemensamma delar av kursen, samt, för de individuellt valbara delarna, antingen engelska, finska, franska, svenska eller tyska.

Beroende på val av huvudområde krävs ytterligare språkkunskaper: för engelska, finska, franska och tyska krävs nivå C1 i aktuellt språk enligt Gemensamma europeiska referensramen; för lingvistik och språkdidaktik krävs nivå C1 i något av de nämnda språken.
 

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)