Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Fysik baskurs III

  • Antal förutbildningspoäng 7,5 fup

Om kursen

Kursen omfattar två moduler.
Modul 1: Teori, 6.5 högskolepoäng
Modul 2: Laborationer, 1 högskolepoäng

Kursen innehåller praktiska och teoretiska inslag inom optik, vågrörelselära, kinematik och dynamik, elektromagnetism samt kvantfysik. Begrepp som t.ex. superposition, diffraktion, interferens, rörelsemängd, centralrörelse, kaströrelse, kraftmoment, harmonisk svängningsrörelse, numerisk stegmetod, magnetiska fält, induktion, svartkroppsstrålning, fotonen samt atomen behandlas. Exempel på tekniska tillämpningar kan vara kamera, kikare, sträng- och blåsinstrument, raketmotorn, pendelur, elmotorn och generatorn, transformatorn, röntgenutrustning och IR-kamera. I laborationsmodulen ingår experimentell metodik. I denna modul tränas studenten att hantera basala mätinstrument, hur man värderar sina mätresultat, varför man för protokoll och varför det är viktigt. Dessutom genomförs grundläggande färdighetsträning i rapportskrivning.

Detta är en kurs inom Teknisk-naturvetenskapligt basår

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Cecilia Rydberg