"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Fysikaliska aspekter på arbetsmedicin

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Inom arbetslivet sker exponering för ett flertal fysikaliska faktorer. Denna kurs fördjupar sig i olika hälsorisker samt sjukdomsbilder utifrån samband med fysikaliska exponeringar i arbetslivet. Kursen behandlar preventiva insatser på individ, grupp och organisation. Fokusområden är arbetsmedicin, vibrationer, buller, ergonomi, arbetsfysiologi samt hälsokontroller och lagstadgade riktade hälsoundersökningar samt prevention vilka utgör en viktig bas för företagshälsovårdens arbete.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Hans Pettersson