Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 29 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Fysiologisk diagnostik I

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Modul 1 : Består av perifera cirkulationens undersökningsmetoder med teoretisk bakgrund. Kursen omfattar ultraljudsteknik för icke invasiva undersökningar av arteriella och venösa insufficienser samt venös trombosdiagnostik. Dessutom ingår metoder för perifer tryck- och cirkulationsmätning. Skriva ett prospekt rörande förbättringsarbete inom området, samla in nulägesdata och föreslå förbättringsaktiviteter.

Modul 2: Består av diagnostiska metoder med teoretisk bakgrund för bedömning av central cirkulation, framförallt hjärta och lungor. Kursen behandlar vilo- och arbets-EKG, samt långtids-EKG med arytmianalys. Dessutom ingår metodik med teoretisk bakgrund för undersökning av diffusionskapacitet, lungmekanik, gasdistribution samt statisk och dynamisk spirometri. Skriva ett prospekt rörande förbättringsarbete inom området, samla in nulägesdata och föreslå förbättringsaktiviteter.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Victoria Heldestad