Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Fysiologisk diagnostik II

  • Antal högskolepoäng 22,5 hp

Om kursen

Kursen består av tre moduler. 

Modul 1: Fysiologisk diagnostik och behandling 7,5 hp
I modulen ingår de vanligast förekommande fysiologiska metoderna med teoretisk bakgrund inom invasiv/noninvasiv arytmidiagnostik, pacemakerbehandling samt invasiv cirkulationsbehandling. Modulen omfattar bl. a. hjärtkateterisering, elektrofysiologi med programmerad elektrisk stimulering (PES) och ablation av retledningsbanor i hjärtat. Hjärtfrekvensvariabilitet och sena potentialer, pacemakerimplantation, byte av pacemaker samt akutsjukvård ingår. Metodik med teoretisk bakgrund såsom funktionsmätning av esophagus, långtidsregistrering av pH i esophagus, anurektal tryckmätning, njurfunktionsundersökning samt urinflödesregistrering ingår. Dessutom ingår identifiering om ett eventuellt behov av systematiskt förbättringsarbete inom kliniska verksamheter.

Modul 2: Ultraljud hjärta 7,5 hp
Modulen innehåller ultraljudsmetodik omfattande transthorakalt och transoesophagalt hjärtekokardiografi (EKO), samt stress-EKO. Dessutom ingår identifiering om ett eventuellt behov av systematiskt förbättringsarbete inom kliniska verksamheter.
 
Modul 3: Neurofysiologisk diagnostik 7,5 hp
Modulen innehåller neurofysiologisk metodik med teoretisk bakgrund omfattande bl.a. elektroencefalogram (EEG) (vaken/sömn/övervakning), bedömning av funktion i perifera nerver med elektroneurografi (ENeG) samt registrering av musklernas elektriska aktivitet (EMG). Metoder för undersökning av känselbanor från armar och ben upp till ryggmärg och hjärna (SEP), undersökning av motoriska banor från hjärna och ryggmärg ut till armar och ben (MEP), samt undersökning av temperatursinnet ingår. Dessutom ingår identifiering om ett eventuellt behov av systematiskt förbättringsarbete inom kliniska verksamheter.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Karin Emanuelsson