Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 29 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Fysiologisk metodik och laboratoriediagnostik i primärvården

  • Antal högskolepoäng 8 hp

Om kursen

I kursen ingår etik och förhållningssätt i det professionella mötet med patienten och dess anhöriga. Det ingår även vanliga patientnära analyser inom primärvården samt fysiologiska undersökningar såsom EKG, ultraljudsmetodik och lungfunktionsundersökning, där resultat och diagnos sätts samman i en helhet.  Laborationer omfattar grundläggande medicinsk teknik med inriktning mot fysiologisk mätutrustning, vanliga patientnära analyser och undersökningar inom primärvården samt auskultation vid hälsocentral. Praktiskt utförs EKG, ultraljudsmetodik samt lungfunktionsundersökning. Kursen innehåller även modulen läkemedelsräkning.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Karin Emanuelsson