Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 juni 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Fysioterapi - examensarbete

  • Antal högskolepoäng 30 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Studieform Distans
  • Starttid Hösttermin 2020

Om kursen

Kursen syftar till att ge kursdeltagaren fördjupade kunskaper, att på ett självständigt och vetenskapligt sätt, planera och genomföra ett forskningsarbete i fysioterapi 30 hp. Ämnesområdet bestäms av kursdeltagaren i samråd med handledare. Presentation och försvar av egen uppsats och opposition på annan studerandes uppsats ingår också i kursen. Kursen ingår i Masterprogrammet i fysioterapi, men kan i mån av plats läsas som fristående kurs.

Anmälan och behörighet

Fysioterapi - examensarbete, 30 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2020 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

31 augusti 2020

Slutar

6 juni 2021

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 50%, Distans

Antal obligatoriska träffar

4 st

Behörighetskrav

Univ: Kandidatexamen i sjukgymnastik/fysioterapi eller yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng varav minst 15 hp är ett vetenskapligt arbete, eller motsvarande utländsk examen. Vidare krävs kurs i Fysioterapi - vetenskaplig teori och metod 15 hp på avancerad nivå eller motsvarande. En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska). Undantag från språkkrav beviljas för den som har behörighetsgivande examen (eventuellt utbildning om inte examen krävs) från svenskt universitet/ högskola.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Anmälningskod

UMU-35608

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2020. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Martin Björklund