Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 29 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Fysioterapi - klinisk utvärdering och mätmetoder

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursen tar upp definitioner och begrepp av betydelse för kvalitetsgranskning, utvecklingsarbete och resultatuppföljning inom fysioterapi. Den omfattar modeller, mätmetoder och instrument för diagnostisering, utvärdering och uppföljning av fysioterapeutiska åtgärder i klinisk verksamhet. Kursen syftar till att studenten skall kunna tillämpa mätmetoder för utvärdering inom fysioterapi utifrån ett vetenskapligt perspektiv. Kursen ges som internetbaserad modifierad distansutbildning på halvfart med kursträffar på studieorten. Kursen ingår i Masterprogrammet i fysioterapi men kan i mån av plats läsas som fristående kurs. Undervisningen sker på engelska om internationalla studenter deltar i kursen.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
André Nyberg