"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Fysisk aktivitet och hälsa för KRAFT-strateger

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursen riktar sig mot legitimerade yrkesprofessioner inom vården och belyser betydelsen av fysisk aktivitet för hälsa, välbefinnande och sjukdomstillstånd. Innehållet anpassas till arbetsmetodiken Fysisk Aktivitet på Recept (FaR). Inom ramen för kursen behandlas sjukdomsvinster av fysisk aktivitet för olika diagnoser och olika mätmetoder vid testning av fysisk aktivitet analyseras närmre. Vidare erhålls grundläggande kunskaper inom träningsfysiologi samt utvärdering av lämpliga och individanpassade träningsmetoder. Kursen behandlar även motiverande samtalsteknik för en ökad förståelse kring beteendeförändring och motivation hos individer. Tillsammans med kunskap kring individanpassade träningsmetoder, förståelse för sjukdomstillstånd och träningseffekter, betydelsen av progression och individuell motivation, skapas ett helhetsperspektiv för långsiktigt hälsoarbete.

KRAFT står för Kompetensutveckling och Rådgivning för Aktivitet, Funktion och Träning och är ett digitalt utbildningskoncept som utvecklades med finansiering från Europeiska socialfonden mellan 2015-2017. Student som fullföljer denna kurs erhåller certifiering som KRAFT-strateg, vilken är legitimerad vårdpersonal som tillsammans med patienten tar det strategiska beslutet vid ordinering, utformning och planering av fysisk aktivitet för sjukdomsprevention och behandling.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Eva Holmström