"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Fysisk aktivitet och hälsa för KRAFT-strateger

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Grundnivå fortsättningskurs
  • Studieform Distans
  • Starttid Sommartermin 2024

Om kursen

Kursen riktar sig mot legitimerade yrkesprofessioner inom vården och belyser betydelsen av fysisk aktivitet för hälsa, välbefinnande och sjukdomstillstånd. Innehållet anpassas till arbetsmetodiken Fysisk Aktivitet på Recept (FaR). Inom ramen för kursen behandlas sjukdomsvinster av fysisk aktivitet för olika diagnoser och olika mätmetoder vid testning av fysisk aktivitet analyseras närmre. Vidare erhålls grundläggande kunskaper inom träningsfysiologi samt utvärdering av lämpliga och individanpassade träningsmetoder. Kursen behandlar även motiverande samtalsteknik för en ökad förståelse kring beteendeförändring och motivation hos individer. Tillsammans med kunskap kring individanpassade träningsmetoder, förståelse för sjukdomstillstånd och träningseffekter, betydelsen av progression och individuell motivation, skapas ett helhetsperspektiv för långsiktigt hälsoarbete.

KRAFT står för Kompetensutveckling och Rådgivning för Aktivitet, Funktion och Träning och är ett digitalt utbildningskoncept som utvecklades med finansiering från Europeiska socialfonden mellan 2015-2017. Student som fullföljer denna kurs erhåller certifiering som KRAFT-strateg, vilken är legitimerad vårdpersonal som tillsammans med patienten tar det strategiska beslutet vid ordinering, utformning och planering av fysisk aktivitet för sjukdomsprevention och behandling.

Anmälan och behörighet

Fysisk aktivitet och hälsa för KRAFT-strateger, 7,5 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Sommartermin 2024 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

3 juni 2024

Slutar

25 augusti 2024

Studieort

Ortsoberoende

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 50%, Distans

Antal obligatoriska träffar

Inga obligatoriska träffar

Antal övriga träffar

Inga

Behörighetskrav

Avklarade studier om minst 30 högskolepoäng inom utbildningsprogram mot legitimerande vårdyrken, såsom fysioterapeut, sjuksköterska, dietist, läkare, arbetsterapeut, eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 22 013 kr. Total studieavgift: 22 013 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-93061

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 mars 2024. Du kan inte längre anmäla dig.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Hållbar hälsa
Kontaktperson för kursen är:
Elin Chorell