Hoppa direkt till innehållet
printicon

Genetik och bioteknik i skogliga produktionssystem

  • Antal högskolepoäng 15 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Hösttermin 2019

Om kursen

Kursen startar med en översikt over rådande koncept, frågeställningar, metodik och strategier inom skogsgenetiken och skogsbiotekniken. Skogsbioteknik presenteras som ett redskap för att öka produktionen av råmaterial med önskade fiber- och vedegenskaper för både traditionell skogsindustri men också för den framväxande gröna material-, energi- och kemiindustrin. Kursen belyser viktiga processer inom skogsproduktionssystem såsom klonskogsbruk, plantageskogsbruk, tillväxtoptimering med hjälp av moderna brukningsmetoder och gödsling liksom andra sätt att optimera vedproduktionen.

Anmälan och behörighet

Genetik och bioteknik i skogliga produktionssystem, 15 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2019 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

2 september 2019

Slutar

3 november 2019

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

Två obligatoriska kurser i Master programmet i Växt- och skogsbioteknik ( Tillväxt och utveckling hos växter 15 hp samt Växtbioteknik och molekylär förädling 15 hp) eller motsvarande. Engelska B/6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Anmälningskod

UMU-50907

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2019. Du kan inte längre anmäla dig.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Benedicte Albrectsen