Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Genetik och evolution

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Kursen behandlar eukaryota organismers genetik och evolution på DNA-, organism-, populations- och artnivå. Det genetiska materialets struktur, organisation och överföring mellan generationer samt grunderna i modern evolutionsbiologi med tonvikt på evolutionära processer behandlas och tillämpas. En central kärna i kursen är hur olika biologiska fenomen kan tolkas ur ett evolutionärt perspektiv. De teoretiska inslagen under kursen exemplifieras under räkne- och datorövningar, samt laborationer. Dessutom görs en individuell fördjupning inom någon utvald del av kursens ämnesområde som kopplar till det centrala innehållet i ämnesplanen för biologi inom gymnasieskolan. Kursen är mycket relevant och värdefull för lärare i det kommande arbetslivet.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Johanna Läppelä