Hoppa direkt till innehållet
printicon

Genuspedagogik och lärande

  • Antal högskolepoäng 15 hp
  • Nivå Grundnivå
  • Studieform Distans
  • Starttid Hösttermin 2018

Om kursen

Kursens mål är att öka den studerandes genuspedagogiska kunskaper och därigenom stärka förmågan till medvetet och genuspedagogiskt arbete inom skola och/eller annan verksamhet. Vidare behandlas hur faktorer som social bakgrund, kön, ålder och etnicitet påverkar undervisnings- och/eller arbetssituationen i samtidens lärmiljöer. Med kritisk ansats utforskas centrala begrepp och teorier inom det genusvetenskapliga området. Föreställningar om kvinnlighet och manlighet i olika sociala och kulturella sammanhang relateras till maktdimensioner som etnicitet, klass och ålder.

I kursen fokuseras huvudsakligen svenska förhållanden. Konkreta metoder för att bearbeta genusrelaterad problematik i den pedagogiska praktiken inom undervisning och/eller annan verksamhet, utvecklas. I kursen betonas ett problem- och processorienterat arbetssätt som ett redskap för social förändring.

Anmälan och behörighet

Genuspedagogik och lärande, 15 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2018 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2018, vecka 36

Slutar

Vecka 3, 2019

Studieort

Ortsoberoende

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Blandade tider, 50%, Distans

Antal obligatoriska träffar

Inga obligatoriska träffar

Antal övriga fysiska träffar

Inga

Upplägg för distanskurs

Kursen genomförs helt på distans utan sammankomster. Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Under kursen används en nätbaserad lärmiljö för handledning, diskussion och distribution av kursmaterial. Kursdeltagarna skall ha tillgång till internetansluten dator. Kursen genomförs med stöd av fri programvara. Examination sker fortlöpande med inlämningsuppgifter, exempelvis i form av seminarier eller skriftliga redovisningar. I kursen ingår deluppgifter som bedöms utifrån en tregradig skala. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg-Högskoleprov-Högskolepoäng

Anmälningskod

UMU-68625

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 16 april 2018. Du kan inte längre anmäla dig.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för kursen är:
Christina Westergren, studieadministratör