Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 31 mars 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Genusvetenskap: Makt och kön C

  • Antal högskolepoäng 30 hp
  • Nivå Grundnivå fortsättningskurs
  • Starttid Hösttermin 2020

Om kursen

Kursen ger ytterligare fördjupning inom det genusvetenskapliga och feministiska kunskapsområdet, med betoning på ett kritiskt vetenskapligt förhållningssätt och självständig problemlösning. Under det första momentet, Vetenskapsteori och feministiska perspektiv (7,5 hp) behandlas det genusvetenskapliga forskningsfältets utveckling och aktuella debatter samt dess betydelse för olika genusteoretiska och feministiska forskningsansatser. Det andra momentet, Vetenskapliga arbetssätt (7,5 hp) behandlar några olika vetenskapliga metoder och deras tillämpning i relation till olika typer av forskningsfrågor. Det tredje momentet, Uppsats (15 hp) utgörs av ett självständigt skriftligt arbete.
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och grupparbeten där aktivt deltagande av studenterna förutsätts. Kursen kan ingå som ämnesfördjupning i Samhällsvetarprogrammet.

Anmälan och behörighet

Genusvetenskap: Makt och kön C, 30 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2020 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

31 augusti 2020

Slutar

17 januari 2021

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

Univ: Makt och kön A och B, 60 hp, eller motsvarande

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Anmälningskod

UMU-29021

Anmälan

Nu kan du anmäla dig. Du flyttas till Antagning.se. Sista anmälningsdag är den 15 april 2020.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Veronika Lodwika