Hoppa direkt till innehållet
printicon

Genusvetenskap: Makt och kön C

  • Antal högskolepoäng 30 hp

Om kursen

Kursen ger ytterligare fördjupning inom det genusvetenskapliga och feministiska kunskapsområdet, med betoning på ett kritiskt vetenskapligt förhållningssätt och självständig problemlösning. Under det första momentet, Vetenskapsteori och feministiska perspektiv (7,5 hp) behandlas det genusvetenskapliga forskningsfältets utveckling och aktuella debatter samt dess betydelse för olika genusteoretiska och feministiska forskningsansatser. Det andra momentet, Vetenskapliga arbetssätt (7,5 hp) behandlar några olika vetenskapliga metoder och deras tillämpning i relation till olika typer av forskningsfrågor. Det tredje momentet, Uppsats (15 hp) utgörs av ett självständigt skriftligt arbete.
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och grupparbeten där aktivt deltagande av studenterna förutsätts. Kursen kan ingå som ämnesfördjupning i Samhällsvetarprogrammet.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Veronika Lodwika