Hoppa direkt till innehållet
printicon

Geografiska informationssystem 2 - naturvetenskapliga data

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursen ger kunskaper inom geografiska informationssystem (GIS), främst inom den del som behandlar rasterfiler. Kursen innehåller övningar där studenten lär sig huvudfunktioner i tillägget Spatial Analyst i programvaran ArcGIS. De moment som ingår är urval med overlayteknik, interpolering av punktdata till ytkartor och behandling av höjddata i olika filformat. Under kursen behandlas data från befintliga digitala databaser.

Kursen ges på engelska om utländska studenter deltar.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för kursen är:
Lina Polvi Sjöberg, kursansvarig