Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Geografiska informationssystem

  • Antal högskolepoäng 15 hp
  • Nivå Grundnivå fortsättningskurs
  • Starttid Vårtermin 2023

Om kursen

Kursen ger kunskaper inom geografiska informationssystem (GIS), främst med tillämpningar inom miljöområdet.

Kursen inleds med övningar där studenterna lär sig huvudfunktioner i programvaran ArcGIS. Dessa är tillverkning av tematiska kartor, användning av vektor- och rasterfiler, urval i attributtabeller, revideringar av kartfiler och attributtabeller, digitalisering av nya vektorfiler, rumslig analys av olika kartskikt och skapande av digitala terrängmodeller. Dessutom behandlas olika typer av filformat som används inom GIS. Under kursen tränas studenterna i hur olika typer av koordinatsystem används och definieras i GIS-programmet. Under kursen behandlas datafångst från befintliga digitala databaser, kartor och orthofoton samt GPS. Digitala data från Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI), Lantmäteriverket (LM) och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) ingår som kursmaterial. Konvertering mellan olika filformat behandlas i ArcToolbox.

Anmälan och behörighet

Geografiska informationssystem, 15 hp

Visa tillfällen för föregående termin Vårtermin 2023 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

16 januari 2023

Slutar

21 mars 2023

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

60 hp Naturgeografi/Geovetenskap eller 60 hp Biologi alt. Kemi alt. Miljövetenskap och 30 hp Naturgeografi/Geovetenskap.
En A/5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 35 700 kr. Total studieavgift: 35 700 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-50723

Anmälan

Nu kan du anmäla dig. Du flyttas till Antagning.se. Sista anmälningsdag är den 17 oktober 2022.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Ekologi, miljö och geovetenskap
Kontaktperson för kursen är:
Lina Polvi