Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Geografiska informationssystem

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Kursen ger kunskaper inom geografiska informationssystem (GIS), främst med tillämpningar inom miljöområdet.

Kursen inleds med övningar där studenterna lär sig huvudfunktioner i programvaran ArcGIS. Dessa är tillverkning av tematiska kartor, användning av vektor- och rasterfiler, urval i attributtabeller, revideringar av kartfiler och attributtabeller, digitalisering av nya vektorfiler, rumslig analys av olika kartskikt och skapande av digitala terrängmodeller. Dessutom behandlas olika typer av filformat som används inom GIS. Under kursen tränas studenterna i hur olika typer av koordinatsystem används och definieras i GIS-programmet. Under kursen behandlas datafångst från befintliga digitala databaser, kartor och orthofoton samt GPS. Digitala data från Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI), Lantmäteriverket (LM) och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) ingår som kursmaterial. Konvertering mellan olika filformat behandlas i ArcToolbox.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Ekologi, miljö och geovetenskap
Kontaktperson för kursen är:
Lina Polvi