"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Geografiska perspektiv på turism och hållbarhet, 15 hp

Engelskt namn: Geographies of Tourism and Sustainable Development

Denna kursplan gäller: 2022-12-12 och tillsvidare

Kurskod: 2KG403

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kulturgeografi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för geografi

Beslutad av: Prefekten, 2022-12-14

Innehåll

Under kursen ges en översikt över ett flertal forskningsområden inom kulturgeografin och hur turismgeografin tar sig an dessa forskningsområden. Här diskuteras turismgeografins position inom geografisk forskning och dess bidrag till forskning om hållbar utveckling. Kursen behandlar hur turism och hållbar utveckling införlivas i forskning om mobilitet och regional utveckling i städer såväl som i landsbygd. I kursen läggs särskild vikt på turism som ekonomisk aktivitet. Pågående debatter inom turismforskningen problematiseras och granskas. Kursen ger också möjlighet till ämnesmässig fördjupning och förberedelse inför examensarbetet.

Modul 1: Turism och hållbar utveckling utifrån ett kulturgeografiskt perspektiv, 10hp

Modul 2: Tematisk fördjupning, 5 hp 

Behörighetskrav

Univ: 120 högskolepoäng, SATHM + 30 högskolepoäng på avancerad nivå i ämnet kulturgeografi.

Dessutom krävs Engelska B/6 från gymnasieskolan.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 50

Moment 2

En artikellista kommer att anvisas vid kursstart. Individuellt vald litteratur tillkommer.

Referenslitteratur

Jennings Gayle
Tourism research
Milton, Qld. : Wiley Australia : 2001 : xii, 452 s. :
ISBN: 0-471-34255-6 (hft.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Conducting research in human geography : theory, methodology and practice
Kitchin Rob, Tate Nicholas J.
Harlow : Prentice Hall : 2000 : xiii, 330 s., tab., diagr. :
ISBN: 0-582-29797-4
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Qualitative research in tourism : ontologies, epistemologies and methodologies
Phillimore Jenny, Goodson Lisa
New York : Routledge : 2004 : 333 s. :
ISBN: 0-415-28086-9 (alk. paper)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Smith Stephen L. J.
Tourism analysis : a handbook
2. ed. : Harlow : Longman : 1995 : x, 326 s. :
ISBN: 0-582-25160-5 (hft.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Veal A. J.
Research methods for leisure and tourism : practical guide
2. [rev.] ed. : London : Pitman : 1997 : 320 s. :
ISBN: 0-273-62052-5 (pbk)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst