Hoppa direkt till innehållet
printicon

Geomorfologi och jordartsgeologi

  • Antal högskolepoäng 15 hp
  • Nivå Grundnivå fortsättningskurs
  • Starttid Vårtermin 2018

Antagen till kursen

Här hittar du allt du behöver veta innan kursen startar.

Om kursen

Under kursen behandlas glaciärer och glacialdynamik under kvartärtidens nedisningar, främst Weichseltiden. Glaciala, glaciofluviala och glacioakvatiska processmiljöer tas upp liksom det preglaciala landskapets omformning. Vidare behandlas processer i marin, fluvial, eolisk och periglacial miljö samt de resulterande jordarternas uppbyggnad. Huvudfokus under kursen ligger på skandinaviska förhållanden.
Kursen är uppdelad i två moment: Geomorfologi, 7,5 hp, Exkursioner och fältövning, 7,5 hp.

Anmälan och behörighet

Geomorfologi och jordartsgeologi, 15 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2018 Visa tillfällen för efterkommande termin

Startar

Vårtermin 2018, vecka 12

Slutar

Vecka 22, 2018

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

60 hp Naturgeografi/Geovetenskap eller 60 hp Biologi alt. Kemi alt. Miljövetenskap och 30 hp Naturgeografi/Geovetenskap

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Anmälningskod

UMU-50735

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 16 oktober 2017. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Kontaktpersoner för kursen är: Hans Ivarson, kursansvarig

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen