Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Geovetenskap med inriktning mot naturkatastrofer

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Grundnivå
  • Starttid Hösttermin 2021

Om kursen

Under kursen behandlas geovetenskapliga processer som kan ge upphov till naturkatastrofer eller katastrofliknande situationer. Dessutom behandlas de olika geovetenskapliga förhållanden som påverkar möjligheterna att arbeta i olika delar av världen. Kursen omfattar avsnitten Klimatologi, Hydrologi, Vulkanologi samt Jordbävningar. Avsnitt 1. Klimatologi En allmän orientering om klimatet i världen behandlas, med tyngdpunkt på förhållanden som påverkar möjligheterna att arbeta i olika områden; t ex torrtid - regntid (t ex Tanzania), extrema temperaturvariationer sommar - vinter eller dag - natt (t ex det inre av Asien resp ökenområden), stora nederbördsmängder (t ex Himalayas sydsluttningar), orkaner, tyfoner (t ex Indien, Bangla Desh), höghöjdsklimat (t ex Andernas högslätt). Avsnitt 2. Hydrologi Områden som tas upp här, är översvämningar respektive torka (t ex Bangla Desh respektive Sahel), långsiktiga klimatvariationer som påverkar nederbördsmönstret/intensiteten (t ex torrperioder i Sahel-området), samt människans påverkan på naturen och dess konsekvenser i detta sammanhang, t ex avskogning som ger snabbare avrinning på exempelvis Himalayas sydsluttningar, vattenavledning som påverkar vattennivån i sjöar som Aralsjön. Avsnitt 3. Vulkanologi Vulkaniska områden i världen behandlas under momentet, inklusive olika typer av vulkanism och vilka risker de olika typerna av vulkaner medför samt följdeffekter av vulkanutbrott, t ex jordskred, slamströmmar, utsläpp av giftiga ämnen (gaser). Här tas även andra risker i bergiga områden upp, såsom jordskred och laviner. Avsnitt 4. Jordbävningar Plattektonik beskrivs och i samband med den visas på jordbävningsområden i världen. Orsaker till jordbävningar och Richter-skalan behandlas. Möjligheter att förutsäga jordbävningar tas upp, samt följdeffekter av jordbävningar, som t ex skred, bränder och vattenförsörjningsproblem.

Anmälan och behörighet

Geovetenskap med inriktning mot naturkatastrofer, 7,5 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2021 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

30 augusti 2021

Slutar

29 september 2021

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 5/A5)

Urval

Betyg-Högskoleprov-Högskolepoäng Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 17 850 kr. Total studieavgift: 17 850 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-50708

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2021. Du kan inte längre anmäla dig.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Kerstin Abbing