Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

GIS för landskaps- och miljöarkeologi

  • Antal högskolepoäng 15 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Vårtermin 2022

Om kursen

Kursen introducerar studenten till GIS (geografiska informationssystem) för landskaps- och miljöarkeologi. Kursen ger studenten möjlighet att lära sig att använda geografiska databaser och en rad olika analys- och visualiseringstekniker, samt hur de kan tolkas och utvärderas. Landskapsarkeologiska- och miljöarkeologiska data har geografiska, kronologiska och mänskliga dimensioner som lägger grunden till vår förståelse av tidigare mänsklig aktivitet, landskap och miljöer. För att analysera dessa dimensioner krävs en förståelse för hur data kan hanteras och utvärderas samt hur de hänger samman.  

Kursen innehåller en kombination av tematiska introduktionsföreläsningar och praktiska genomgångar med efterföljande seminarier i grupp och därutöver individuellt, praktiskt arbete. Arbetet baseras på fallstudier med fokus på landskaps- och miljöarkeologiska studier. Material för fallstudier hämtas från publicerade vetenskapliga artiklar och rapporter, olika projekt vid institutionen och Miljöarkeologiska laboratoriet (däribland SEAD - strategisk miljöarkeologisk databas), övriga arkeologiska och miljöarkeologiska databaser, olika digitala karttjänster och geodatabaser; även data som studenten tagit fram själv. Detta arbete utgör grunden för det fortsatta lärandet och det används av studenten för att presentera resultat och ligga till grund för gruppdiskussioner. Studenten får lära sig hur data och resultat kan presenteras på olika sätt, även genom digital kartografi. Studenten får även använda och utvärdera olika former av datavisualisering. 

Anmälan och behörighet

GIS för landskaps- och miljöarkeologi, 15 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2022 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

17 januari 2022

Slutar

23 mars 2022

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Särskilda förkunskapskrav är 90 hp i något av följande huvudområden: arkeologi, miljöarkeologi, naturgeografi, geovetenskap, historia, antropologi, antikens studier, biologi, miljövetenskap eller motsvarande.  Dessutom krävs engelska för grundläggande behörighet för högskolestudier och, om programmet ges på svenska, svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 23 250 kr. Total studieavgift: 23 250 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-13010

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 oktober 2021. Du kan inte längre anmäla dig.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för kursen är:
Malcolm Lillie, programföreståndare