Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Grön kemi och bioprocessteknik

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Kursen är uppdelad i två delar:  Kursdel 1 "Grön syntes av cellulosaderivat" och Kursdel 2 "Grön bioprocessteknik". 
I kursdelen "Grön syntes av cellulosaderivat" ges en fördjupning om kemiska katalysatorer och processer för effektiv produktion av specialkemikalier som har många tillämpningsområden för produktion av industriella kemikalier. Målsättningen är att lära känna till hur dessa processer fungerar, vilka katalytiska egenskaper behövs för syntes av dessa material och hur reaktortekniken fungerar.
I "Grön bioprocessteknik" ges en fördjupning om kemiska och biokemiska processer för omvandling av förnybara råvaror. I denna del av kursen är tonvikten på processer som inkluderar delsteg där biokatalysatorer, som enzymer och mikroorganismer, används och på hur komponenterna i lignocellulosa och algbiomassa kan förädlas till olika slags produkter.
Kursen avslutas med skriftliga rapporter och en muntlig presentation samt opponering av varandras arbeten.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Tomas Hedlund