Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Grundläggande klinisk bedömning och behandling för Psykologprogrammet

  • Antal högskolepoäng 18 hp

Om kursen

Kursen skall ge grundläggande kunskaper och färdigheter i diagnostik, psykoterapeutiska teorier och metoder. Kursen skall spegla psykoterapeutisk metod enligt psykodynamiskt och kognitivt beteendeinriktat synsätt. Kursen är indelad i två moment.
 
Moment 1: Grundläggande klinisk bedömning (6 hp).
Momentet ger en översikt av bedömning inom psykologisk behandling. Dessutom ger momentet en genomgång av metoder för bedömning samt träning i att genomföra och sammanställa diagnostik utifrån fall. Därtill innehåller kursen vetenskapsteoretiska utgångspunkter för bedömning.

Moment 2: Teoretiska grunder i psykologisk behandling samt psykoterapi (12 hp).

Momentet innehåller två inriktningar inom psykoterapeutisk metodik a. kognitiv beteendeterapeutisk metod och teori (6 hp) och b. psykodynamisk psykoterapeutisk metod och teori (6 hp). Momentet bygger på de kunskaper om teoribildningar inom personlighets- och utvecklingspsykologin som erhållits tidigare på psykologprogrammet.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)