"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Hållbart byggande, livscykelanalys

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursen inleds med en introduktion till begreppet hållbar utveckling där samhällets krav, begränsningar och möjligheter för miljöanpassat byggande tas upp. Betydelsen av ett livscykelperspektiv vid byggprojekt studeras genom metoden för livscykelanalys (LCA) enligt de internationella standarderna i ISO 14040-familjen. LCA är ett sätt att skapa en helhetsbild av miljöpåverkan. Livscykelstudier kommer att genomföras främst genom övningsuppgifter för att jämföra hur olika produkter och verksamheter påverkar miljön. LCA-metodikens möjligheter och begränsningar för att styra enskilda verksamheter mot hållbar utveckling behandlas.    

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)