Hoppa direkt till innehållet
printicon

Hållbart skogsbruk

  • Antal högskolepoäng 15 hp
  • Nivå Grundnivå
  • Studieform Distans
  • Starttid Vårtermin 2020

Om kursen

Kursen fokuserar på förutsättningarna för ett hållbart skogsbruk. Ett skogligt mångbruk beskrivs. Bevarandebiologiska aspekter som hur virkesbruk, betesdrift och odling påverkar skogliga ekosystem behandlas. Olika skogstyper gås igenom, liksom inventeringsmetoder. Förändringar av skogsbestånden över tiden på grund av bränder, torka, stormar, svamp och insektsangrepp studeras, liksom interaktioner mellan olika skogslevande organismer. En längre exkursion görs, liksom ett eget fördjupningsarbete.

Anmälan och behörighet

Hållbart skogsbruk, 15 hp

Visa tillfällen för föregående termin Vårtermin 2020 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

13 januari 2020

Slutar

7 juni 2020

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Veckoslut, 50%, Distans

Antal obligatoriska träffar

5 st

Upplägg för distanskurs

Datum ej fastställda.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg-Högskoleprov-Högskolepoäng

Anmälningskod

UMU-50206

Anmälan

Du kan inte anmäla dig ännu. Anmälan öppnar 16 september 2019 klockan 13:00. Sista anmälningsdag är den 15 oktober 2019.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för kursen är:
Stig-Olof Holm, kursansvarig