Hoppa direkt till innehållet
printicon

Hälso- och sjukvårdssystem: Organisation och finansiering

  • Antal högskolepoäng 5 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Vårtermin 2018

Antagen till kursen

Här hittar du allt du behöver veta innan kursen startar.

Om kursen

Kursen inleds med en diskussion om grundläggande verktyg i ekonomisk analys av hälsa och av hälso- och sjukvård. På denna bas behandlas grunderna i uppbyggnaden av hälsosystem: organisation, regelverk, finansiering och produktion. Jämförande analyser av olika länders hälsosystem och den värdegrund de vilar på görs. Hälsosystem som en social determinant för hälsa och behovet av att stärka hälsosystemen för att uppnå mer av jämlikhet diskuteras också.

Efter avslutad kurs skall studenten kunna: förklara grundläggande begrepp avseende organisationen av hälsosystem; förklara grundläggande begrepp i mikroekonomisk teori; redogöra för hur man med mikroekonomisk teori kan analysera frågor om befolkningens hälsa och om finansiering, produktion och organisation av hälso- och sjukvård; göra jämförande analyser av hälsosystemen i olika länder; diskutera begreppen “hälsossystem och rättigheter” samt “hälsosystem som sociala determinanter för hälsa”.

Undervisningen är koncentrerad till två kursveckor under kursperioden. Undervisningen ges i form av föreläsningar och gruppövningar. All undervisningen sker på engelska.

Anmälan och behörighet

Hälso- och sjukvårdssystem: Organisation och finansiering, 5 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2018 Visa tillfällen för efterkommande termin

Startar

Vårtermin 2018, vecka 3

Slutar

Vecka 5, 2018

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

-    Kandidatexamen eller motsvarande högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng (120 poäng) inom folkhälsovetenskap, hälso- och sjukvård, hälsopedagogik, relevant samhällsvetenskapligt eller beteendevetenskapligt ämnesområde
-    Eng A/5 från svenskt gymnasium eller motsvarande

 

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Anmälningskod

UMU-30409

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 16 oktober 2017. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Startar

Vårtermin 2018, vecka 3

Slutar

Vecka 5, 2018

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

-    Kandidatexamen eller motsvarande högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng (120 poäng) inom folkhälsovetenskap, hälso- och sjukvård, hälsopedagogik, relevant samhällsvetenskapligt eller beteendevetenskapligt ämnesområde
-    Eng A/5 från svenskt gymnasium eller motsvarande

 

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Anmälningskod

UMU-F3046

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 augusti 2017. Du kan inte längre anmäla dig.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Kontaktperson för kursen är: Eva Selin

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen