Hoppa direkt till innehållet
printicon

Hälsoeffekter

  • Antal högskolepoäng 11 hp
  • Nivå Grundnivå fortsättningskurs
  • Starttid Hösttermin 2018

Om kursen

Under kursen studeras biologiska, kemiska och fysikaliska exponeringars hälsoeffekter, främst utifrån hur dessa är beskrivna för olika befolkningar och grupper. Särskild tonvikt läggs vid exponeringsförhållanden som i Sverige är vanliga och effekter som är frekventa eller allvarliga. För studerade faktorer beskrivs högriskmiljöer respektive känsliga grupper i samhället. Kursen skall även orientera om miljöfaktorernas relativa betydelse som hälsoproblem.

Anmälan och behörighet

Hälsoeffekter, 11 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2018 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

5 november 2018

Slutar

16 december 2018

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs kurserna Introduktion till miljö och hälsoskydd 15 hp och Fysiologi 15 hp eller motsvarande kunskaper.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Anmälningskod

UMU-59006

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 16 april 2018. Du kan inte längre anmäla dig.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för kursen är:
Maria Karlsson, studievägledare