Hoppa direkt till innehållet
printicon

Hälsoekonomisk teori

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Hösttermin 2019

Om kursen

Denna kurs i hälsoekonomi innefattar finansiering av hälsosystem, marknadsanalys, jämlikhet och hälsodeterminanter, och politisk ekonomi samt organisatoriska prestanda. Varje delämne diskuteras utifrån vilka teoretiska frågeställningar som har gjorts, och i vilken mån empirisk evidens stödjer teoretiska hypoteser. Kursens nyckelkoncepter är följande: incitament, jämlikhet, och moralisk risk. Vi tar upp frågor som till exempel berör hur olika finansieringsmodeller hanterar incitament för överanvändning av sjukvård; hur hälso- och sjukvårdspersonal kan analyseras som agenter; samt hur investeringar i tidig barndom kan förklaras med hjälp av ekonomisk analys.

Anmälan och behörighet

Hälsoekonomisk teori, 7,5 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2019 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

30 september 2019

Slutar

3 november 2019

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

För sökande till kursen som fristående kurs, krävs minst 120 hp varav minst 30 hp inom ett av följande områden: hälsovetenskap, miljö- och hälsoskydd eller samhällsvetenskap, samt En B/6.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Anmälningskod

UMU-30445

Anmälan

Du kan inte anmäla dig ännu. Anmälan öppnar 15 mars 2019 klockan 13:00. Sista anmälningsdag är den 15 april 2019.

Startar

30 september 2019

Slutar

3 november 2019

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

För sökande till kursen som fristående kurs, krävs minst 120 hp varav minst 30 hp inom ett av följande områden: hälsovetenskap, miljö- och hälsoskydd eller samhällsvetenskap, samt En B/6.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Anmälningskod

UMU-F3022

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 januari 2019. Det här tillfället är för dig som behöver uppehållstillstånd för studier.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Angelica Johansson